Φόρος Κληρονομιάς

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Η φορολόγηση της κληρονομιάς εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας ή μη μεταξύ κληρονόμων και κληρονομουμένου και από το ύψος της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχει συγγένεια μεταξύ κληρονόμων και κληρονομουμένου και ανάλογα με το βαθμό αυτής υπάρχει αφορολόγητο όριο, το οποίο προσδιορίζεται κάθε φορά από τον φορολογικό νόμο. Πέραν του αφορολογήτου ορίου, η κληρονομιά φορολογείται κλιμακωτά και πάντα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό Νόμο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγγένεια μεταξύ των κληρονόμων και του κληρονομούμενου (εξωτικό), η κληρονομιά δεν έχει αφορολόγητο όριο, αλλά φορολογείται σύμφωνα με τις κλίμακες φορολογίας που ορίζει ο εκάστοτε ισχύον φορολογικός Νόμος.

Ισχύουσα φορολογική κλίμακα κληρονομιών:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς):

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000,00 €  0%  0 €  150.000,00 €  0 € 
150.000,00 €  1%  1.500,00 €  300.000,00 €  1.500,00 € 
300.000,00 €  5%  15.000,00 €  600.000,00 €  16.500,00 € 
Υπερβάλλον  10%       

 

 

 

 

•    Καθιερώθηκε ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του (Ν.3815/2010 άρθρο 25 παρ. 2).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες - αδέλφια - Α΄ Θείοι):

       Κλιμάκια          Συντελεστής    Φόρος Κλιμακίου  Συν. Αξία Περιουσίας  Αναλογών Φόρος 
30.000,00 €  0%  0 €  30.000,00 €  0 € 
70.000,00 €  5%  3.500,00 €  100.000,00 €  3.500,00 € 
200.000,00 €  10%  20.000,00 € 

300.000,00 € 

23.500,00 € 
Υπερβάλλον  20%       

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς - ξένοι):

      Κλιμάκια      Συντελεστής    Φόρος Κλιμακίου    Συν. Αξία Περιουσίας   Αναλογών Φόρος 
6.000,00 €  0%   0 €   6.000,00 €   0 €  
66.000,00 €  20%   13.200,00 €   72.000,00 €   13.200,00 €  
195.000,00 €  30%   58.500,00 €   267.000,00 €   71.700,00 €  
Υπερβάλλον   40%        

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
• Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο

txt_see_more...