Φοροτεχνικοί - Λογιστές

  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ (Φοροτεχνικός)
  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΣΙΛΙΚΗΣ (Λογιστής)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ