Τρόπος Συνεργασίας

Για οποιοδήποτε αίτημά σας ο τρόπος συνεργασίας μαζί μας περιγράφεται αναλυτικά στα παρακάτω βήματα. Επιδίωξή μας είναι η επικοινωνία μας να είναι απόλυτα σαφής για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις σας.

Ακολουθούμε μαζί τα παρακάτω βήματα:

1) Εσείς συμπληρώνετε την Αίτηση Ενδιαφέροντος με όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που σας ζητάμε και περιγράφετε το αίτημά σας. Στη συνέχεια την υποβάλετε μέσω του Site.
2) Εμείς θα μελετήσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν μέσω e-mail ή φαξ. Αν χρειαστεί θα σας ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεσή σας και θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να διευθετηθεί το αίτημά σας με επιτυχία. Μόλις έχουμε μία πλήρη εικόνα της υπόθεσής σας, θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσής της. Παράλληλα, θα σας στείλουμε σχέδιο εντολής ανάθεσης της υπόθεσής σας με τους όρους και τις συμφωνίες της συνεργασίας μας.
3) Εσείς, αφού καταλήξουμε στις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας, συμπληρώνετε και μας στέλνετε μέσω e-mail ή φαξ την εντολή ανάθεσης της υπόθεσής σας και μας καταβάλετε μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή Pay-Pal, το 50% του συμφωνηθέντος κόστους.
4) Εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της υπόθεσή σας, σας ενημερώνουμε για την περαίωσή της και αφού εξοφλήσετε το υπόλοιπο 50% του κόστους, σας αποστέλλουμε μέσω ταχυμεταφοράς (courier) τον πλήρη φάκελο εγγράφων και τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Για να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, παρακαλούμε, πατήστε ΕΔΩ.

Για να προχωρήσετε σε πληρωμή, παρακαλούμε, πατήστε ΕΔΩ.