Συμβουλές Συνεργατών (en)

txt_category:

21/10/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ •Γενικές πληροφορίες για άδειες διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα •Διαδικασία έκδοσης και δικαιολογητικά έκδοσης αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

05/06/2013

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ; Ενημερωθείτε για τη διαδικασία αποβολής από το μίσθιο ακίνητο των δύστροπων ενοικιαστών και για τη δυνατότητα παραχώρησης στο Δημόσιο του δικαιώματος είσπραξης των ανείσπρακτων μισθωμάτων

29/05/2013