Συμβολαιογράφοι

  • ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΓΡΑΤΣΙΑ (Συμβολαιογράφος Αθηνών)
  • ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης)
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Συμβολαιογράφος Βέροιας)
  • ΙΩΑΝΝΑ Σ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ (Συμβολαιογράφος Άργους)