Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι η πράξη με την οποία ο κύριος ενός ακινήτου το διαιρεί και δημιουργεί περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες κάθε μία εκ των οποίων έχει ένα ορισμένο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινά μέρη της οικοδομής (θεμέλια, στέγη, αυλές κ.ο.κ.). Χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία μπορεί να αποτελέσουν ένας ή περισσότεροι ολόκληροι όροφοι που συνδέονται οργανικά μεταξύ τους ή ένα διαμέρισμα.

Η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί με πράξη εν ζωή ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). 

Η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας με πράξη εν ζωή υποβάλλεται υποχρεωτικά στον συμβολαιογραφικό τύπο, υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου και στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει και σε μελλοντικά ανεγειρόμενη οικοδομή.

Επίσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας με δικαστική απόφαση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα των οικοπεδούχων, εφόσον είναι πάνω από ένας.
• Κατόψεις ορόφων.
• Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων σύμφωνα με τον

txt_see_more...