Παροχή Εγγύησης

Εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών 
Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τις προσδοκώμενες ποιοτικές υπηρεσίες και δεν έχει τηρηθεί στο σύνολό του ή σε επιμέρους σημεία του το μεταξύ μας «συμφωνητικό συνεργασίας – ανάθεσης/ανάληψης έργου», έχετε δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως τη διακοπή της συνεργασίας μας, πριν την ολοκλήρωση της υπόθεσής σας.
Τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε το 50% της καταβληθείσας αμοιβής μας, αφού πρώτα αφαιρέσουμε τα έξοδα που θα έχουν γίνει για λογαριασμό σας και τα οποία θα προκύπτουν από αντίστοιχα παραστατικά.
Η ανωτέρω Εγγύηση θα περιλαμβάνεται εγγράφως στο μεταξύ μας συμφωνητικό ανάθεσης – ανάληψης έργου.

 

Εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών sfragida

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τις προσδοκώμενες ποιοτικές υπηρεσίες και δεν έχει τηρηθεί στο σύνολό του ή σε επιμέρους σημεία του το μεταξύ μας «συμφωνητικό συνεργασίας – ανάθεσης/ανάληψης έργου», έχετε δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως τη διακοπή της συνεργασίας μας, πριν την ολοκλήρωση της υπόθεσής σας.

Τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε το 50% της καταβληθείσας αμοιβής μας, αφού πρώτα αφαιρέσουμε τα έξοδα που θα έχουν γίνει για λογαριασμό σας και τα οποία θα προκύπτουν από αντίστοιχα παραστατικά.

Η ανωτέρω Εγγύηση θα περιλαμβάνεται εγγράφως στο μεταξύ μας συμφωνητικό ανάθεσης – ανάληψης έργου.