Μηχανικοί

  • ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΠΑΚΑΣ (Αρχιτέκτων Μηχανικός)
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΠΑΚΑΣ (Πολιτικός Μηχανικός)
  • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ. ΖΕΡΒΑΣ (Πολιτικός Μηχανικός)
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ (Αρχιτέκτονας - Πολιτικός Μηχανικός)
  • ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΒΗΣ (Αρχιτέκτονας Μηχανικός)
  • ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΕΜΠΟΥ (Πολιτικός Μηχανικός)
  • ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ (Πολιτικός Μηχανικός)
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΗΣ (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός)
  • ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ