Λεωφορεία - Τρόλεϋ

 

Το γραφείο μας έχει εύκολη πρόσβαση με τις Αστικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία, τρόλεϋ κ.α.).

Ανάλογα με τη γραμμή που θα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να αποβιβαστείτε σε μία από τις παρακάτω στάσεις:

1) Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (Βασιλίσσης Σοφίας)
    Λεωφορεία:
     220, 221, 224, 235, 250, 408, 419, 601, 603, 608, 622 815, Α5, Γ5, Ε6, Ε7, Χ14, Χ95
    Τρόλεϋ:
     3, 7, 8, 13

2) Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (Ριζάρη)
    Λεωφορεία:
     054, 203, 204, 250, 732

3) Πινακοθήκη
    Λεωφορεία:
     450, 550, Χ95

4) Λουκιανού
    Λεωφορεία:
     022, 060, 200