Κανονισμός Οικοδομής

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Κανονσμός οικοδομής είναι η πράξη με την οποία όλοι οι συνιδιοκτήτες οικοδομής ρυθμίζουν με συμβολαιογραφική πράξη που υποβάλλεται σε μεταγραφή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως προς τα κοινά μέρη της οικοδομής, αλλά και ως προς τις χωριστές ιδιοκτησίες τους.

Η πράξη αυτή συνήθως καταρτίζεται ταυτόχρονα με τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, μπορεί όμως να καταρτισθεί και μεταγενέστερα και δεσμεύει τους υπογράφοντες αυτήν, αλλά και όλους τους μελλοντικούς συνιδιοκτήτες της οικοδομής.

Η πράξη του κανονισμού οικοδομής μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.