Ιδρύματα

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Η πράξη με την οποία ένα σύνολο περιουσίας τίθεται στην εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού. Ίδρυμα μπορεί να συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη εν ζωή, αλλά και με διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Για την ολοκλήρωση της σύστασης του ιδρύματος απαιτείται η έγκριση του ιδρύματος με διάταγμα της αρμόδιας αρχής, που δημοσιεύεται στο οικείο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.