Αγορά - Πώληση

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Αγοραπωλησία είναι η πράξη με την οποία ο πωλητής υποχρεούται να μεταβιβάσει το πωλούμενο ακίνητο, είτε κατά πλήρη κυριότητα, είτε κατά ψιλή κυριότητα, είτε να παραιτηθεί λόγω πώλησης του δικαιώματος της επικαρπίας του επί ακινήτου, ο δε αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό τίμημα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Για τη σύναψη της πώλησης απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Φόρος μεταβίβασης: Η πώληση ακινήτου υπάγεται σε φόρο μεταβίβασης, σε ποσοστό φορολόγησης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις οι οποίες ορίζουν και το όριο αφορολογήτου για την αγορά πρώτης (Α΄) κατοικίας.

Υποβάλλεται δήλωση φόρου μεταβίβασης στην Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται χωρικά το ακίνητο και ο φόρος μεταβίβασης καταβάλλεται πριν από την υπογραφή του συμβολαίου.

Το ισχύον ποσοστό φόρου μεταβίβασης είναι 3% (πλέον 3% δημοτικός φόρος).

 

Απαλλαγή από τον φόρο πρώτης (α΄) κατοικίας:

Υπό ειδικές προϋποθέσεις ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης (α΄) κατοικίας, οι δε προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται από τον Ν.1078/1980, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Ισχύουσα κλίμακα απαλλαγής από το φόρο πρώτης (α΄) κατοικίας:

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου Αφορολόγητο Ποσό
Κατοικία Άγαμος 200.000,00 €
Κατοικία Έγγαμος 250.000,00 €
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000,00 €
Οικόπεδο Άγαμος 50.000,00 €
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000,00 €

 

• Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000,00 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.
• Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000,00 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.
• Η αγορά πρώτης κατοικίας εμβαδού έως το πολύ 120 τ.μ. και αξίας έως το πολύ 200.000,00 € δεν υπόκειται σε πόθεν έσχες.

Μεταβίβαση υποκείμενη σε Φ.Π.Α.:

Η μεταβίβαση ακινήτων υπάγεται σε Φ.Π.Α. για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1-1-2006 και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.Καλησπέρα Ισαβέλλα

Πρώτα απ' όλα Καλή Χρονιά! Με υγεία, χαρά, ευτυχία και δημιουργικότητα. Την Παρασκευή που μας πέρασε πήγα στην κοπή της πίτας των Πορτο-Σαϊτιανών και των Πορτο-Φουατιανών. Εκτός από τη Βάσω, τους υπόλοιπους δεν τους ήξερα, αλλά με ήξεραν εκείνοι λόγω του πατέρα μου. Μάζεψα ονόματα και τηλέφωνα και θα φροντίσω να κρατήσω μια επαφή. Θα χαρώ πολύ κάποια στιγμή να συναντήσω κι εσένα...

Φιλιά
Ανδρέας

Υ.Γ. Σ' ευχαριστώ που μπήκες στη σελίδα μας. Αν έχεις την καλοσύνη θα ήθελα να ξαναμπείς όταν μπορέσεις και να πατήσεις το κουμπί "Like" ή "Μου αρέσει" για να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα του πωλητή.
• Ασφαλιστική ενημερότητα για τον πωλητή από την αρμόδια υπηρεσία

txt_see_more...