ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Για όλους εμάς τους Έλληνες που ζούμε και εργαζόμαστε στις 5 Ηπείρους και για όσους έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι μεγάλη εξυπηρέτηση να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε με τον πιο σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο την έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών και την τακτοποίηση των εκκρεμών μας υποθέσεων, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική μας παρουσία ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών.

Μέσω των υπηρεσιών της ομάδας του "forallgreeks" μπορείτε να εξασφαλίσετε την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών και το μόνο που θα απαιτηθεί είναι να μας χορηγήσετε για τον σκοπό αυτό εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, κατά περίπτωση, μετά από συνεννόηση μαζί μας.

Η λίστα των κάτωθι πιστοποιητικών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Παράλληλα, μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία απαιτηθεί.

 

1) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
- Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης.
- Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος.
- Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραπτέας πράξης.
- Δήλωση εγγραφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο.
- Χορήγηση αντιγράφου εγγραπτέας πράξης.
- Χορήγηση πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών σε ακίνητο.
- Χορήγηση πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών φυσικού / νομικού προσώπου.
- Χορήγηση αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου.
- Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος.
- Χορήγηση κτηματογραφικού αποσπάσματος.
- Χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο της κτηματογράφησης.

2) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)  - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
- Απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
- Δήλωση απενεργοποίησης αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
- Δήλωση μεταβολής στοιχείων προσώπου.
- Πιστοποιητικό περί μη εμφάνισης οικονομικής συμπεριφοράς προσώπου.
- Έναρξη εργασιών κοινωνίας κληρονόμων.
- Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης (έντυπο Μ6).
- Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού (έντυπο Μ11).
- Δήλωση εγ&kap